Cốt Lẩu Tomyum và Gia Vị

Cốt Lẩu Tomyum và Gia Vị

89,000VND

– Dung tích:

* Cốt lẩu Tomyum: 100g

* Cốt lẩu gia vị: 80g

– Chất liệu: Hủ thủy tinh lục giác