Tôm khô một nắng (size 30 con/kg)

Tôm khô một nắng (size 30 con/kg)

500,000VND

– Quy cách : Ép chân không
– Đơn vị tính : Phần
– Định lượng : 250g