Tim Heo

Tim Heo

119,000VND

– Quy cách:

* 300g / khay

* 1 phần từ 4-5 người