Thanh long ruột trắng

Thanh long ruột trắng

15,000VND

Quy cách: khay – màng co
Đơn vị: Kg
Giá đầu vào:  9.000
Giá bán: Đã VAT