Thanh long ruột đỏ

Thanh long ruột đỏ

20,000VND

Quy cách: khay – màng co
Đơn vị: Kg
Giá đầu vào:  12.000
Giá bán: Đã VAT