Sốt Chấm XO

Sốt Chấm XO

139,000VND

– Dung tích:

* Sốt chấm cay XO: 200g

– Chất liệu: Hủ thủy tinh tròn