Cốt Lẩu Satay và Gia Vị

Cốt Lẩu Satay và Gia Vị

99,000VND

– Dung tích:

* Cốt lẩu Satay: 150g

* Cốt lẩu gia vị: 80g

– Chất liệu: Hủ thủy tinh lục giác