Ổi Đài Loan

Ổi Đài Loan

18,000VND

Quy cách: khay – màng co
Đơn vị: Kg
Giá đầu vào:  11.000
Giá bán: Đã VAT