Nhãn xuồng

Nhãn xuồng

35,000VND

Quy cách: khay – màng co
Đơn vị: Kg
Giá đầu vào:  25.000
Giá bán: Đã VAT