Cốt Lẩu Malak và Gia Vị

Cốt Lẩu Malak và Gia Vị

89,000VND

– Dung tích:

* Cốt lẩu Malak: 50g

* Cốt lẩu gia vị: 80g

– Chất liệu: Hủ thủy tinh tròn