Tôm Hùm Viên

Tôm Hùm Viên

92,000VND

– Quy cách:

* 6 viên/ khay

* 1 phần từ 4-5 người