Canh chua cá hú

Canh chua cá hú

99,000VND

– Cá hú làm sạch (cắt lát)
– Đậu bắp
– Bạc hà
– Thơm gọt
– Cà chua (1 trái)
– Giá
– Ớt hiểm
– Me vắt
– Tỏi xay
– Xả cây
– Gia vị các loại